1. Chi bộ đảng:

1.1. Bí thư:  đ/c Lê Văn Tú

1.2. Phó bí thư:  đ/c Nguyễn Thanh Bắc

2. Ban giám hiệu:

2.1. Hiệu trưởng:  thầy Lê Văn Tú

2.2. Phó hiệu trưởng:  thầy Nguyễn Thanh Bắc

3. Thư ký hội đồng giáo dục:  thầy Nguyễn Ngọc Long 

4. Tổ chuyên môn:

4.1. Tổ Ngữ văn:  Tổ trưởng: thầy Trần Việt Hà

4.2 Tổ Toán - Tin:  Tổ trưởng: thầy Lê Xuân Thành

4.3. Tổ Lý - Hoá - Sinh - Công nghệ:  Tổ trưởng: thầy Đào Trọng Tôn

4.4. Tổ Ngoại ngữ - GDTC - QPAN:  Tổ trưởng: cô Trần Thị Mến

4.5. Tổ Sử - Địa - GDCD:  Tổ trưởng: thầy Nguyễn Ngọc Long

5. Tổ văn phòng:  Tổ trưởng: cô Phạm Thị Hoa

6. Công đoàn:  Chủ tịch: thầy Nguyễn Ngọc Thắng

7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:  Bí thư: thầy Nguyễn Vinh Hoà

8. Ban đại diện cha mẹ học sinh:  Trưởng ban: bác Nguyễn Thế Hưng