Câu hỏi Tự Luận

0 – 7 = ?; 7 – 0 = ?; a – 0 = ?; 0 – a = ? |

Câu hỏi:

0 – 7 = ?;   7 – 0 = ?;   a – 0 = ?;   0 – a = ?

Xem lời giải

Bạn đang xem: 0 – 7 = ?; 7 – 0 = ?; a – 0 = ?; 0 – a = ? |

Trả lời:

0 – 7 = 0 + (–7) = –7;

7 – 0 = 7 + 0 = 7;

a – 0 = a + 0 = a;

0 – a = 0 + (–a) = –a.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!