Câu hỏi Trắc nghiệm

______ you study for these exams, the better you will do. |

Câu hỏi:

______  you study for these exams, the better you will do.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức: So sánh kép

Giải thích:

Công thức so sánh kép: The more + adj/ adv/ adj-er + S + V, The more + adj/ adv/ adj-er + S + V

Vậy đáp án là B

Tạm dịch: Bạn càng học chăm cho các kỳ thi này, bạn càng làm tốt hơn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!