Câu hỏi Trắc nghiệm

______ you study for these exams, the better you will do. |

Câu hỏi:

______  you study for these exams, the better you will do.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức: So sánh kép

Giải thích:

Công thức so sánh kép: The more + adj/ adv/ adj-er + S + V, The more + adj/ adv/ adj-er + S + V

Vậy đáp án là B

Tạm dịch: Bạn càng học chăm cho các kỳ thi này, bạn càng làm tốt hơn

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!