Câu hỏi Trắc nghiệm

________‌ ‌no‌ ‌one‌ ‌was‌ ‌absent‌ ‌from‌ ‌the‌ ‌farewell‌ ‌party‌ ‌last‌ ‌night. |

Câu hỏi:

________‌ ‌no‌ ‌one‌ ‌was‌ ‌absent‌ ‌from‌ ‌the‌ ‌farewell‌ ‌party‌ ‌last‌ ‌night.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức: Liên từ

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. ‌‌Though‌ ‌it‌ ‌rains‌ ‌heavily‌: SAI- vì chưa phù hợp thời thể với vế còn lại                                                                                

B. ‌‌As‌ ‌it‌ ‌rained‌ ‌heavily: (Bởi vì trời mưa nặng hạt) SAI ý nghĩa câu 

C. ‌‌In‌ ‌spite‌ ‌of‌ ‌heavily‌ ‌rain‌: SAI- cần sửa: heavy rain

D. ‌‌Heavily‌ ‌as‌ ‌it‌ ‌rained: ĐÚNG- cấu trúc mệnh đề nhượng bộ : AS/ THOUGH + Adj/Adv + S+ V

=> Đáp án D.

Tạm dịch: Mặc dù trời mưa to, không có ai vắng mặt ở bữa tiệc chia tay tối qua

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!