Câu hỏi Trắc nghiệm

________‌ ‌no‌ ‌one‌ ‌was‌ ‌absent‌ ‌from‌ ‌the‌ ‌farewell‌ ‌party‌ ‌last‌ ‌night. |

Câu hỏi:

________‌ ‌no‌ ‌one‌ ‌was‌ ‌absent‌ ‌from‌ ‌the‌ ‌farewell‌ ‌party‌ ‌last‌ ‌night.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức: Liên từ

Giải thích:

Xét các đáp án:

A. ‌‌Though‌ ‌it‌ ‌rains‌ ‌heavily‌: SAI- vì chưa phù hợp thời thể với vế còn lại                                                                                

B. ‌‌As‌ ‌it‌ ‌rained‌ ‌heavily: (Bởi vì trời mưa nặng hạt) SAI ý nghĩa câu 

C. ‌‌In‌ ‌spite‌ ‌of‌ ‌heavily‌ ‌rain‌: SAI- cần sửa: heavy rain

D. ‌‌Heavily‌ ‌as‌ ‌it‌ ‌rained: ĐÚNG- cấu trúc mệnh đề nhượng bộ : AS/ THOUGH + Adj/Adv + S+ V

=> Đáp án D.

Tạm dịch: Mặc dù trời mưa to, không có ai vắng mặt ở bữa tiệc chia tay tối qua

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!