Câu hỏi Trắc nghiệm

__________ Mary has been in Vietnam for 10 months, she knows a little Vietnamese. |

Câu hỏi:

__________ Mary has been in Vietnam for 10 months, she knows a little Vietnamese.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức: Liên từ

Giải thích: Trong câu này, cả 2 câu đều là mệnh đề, vì thế đáp án B và D bị loại

                  Cần chú ý vào từ “a little”, nên có thể suy ra được đáp án trong câu này là C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!