Câu hỏi Trắc nghiệm

__________ Mary has been in Vietnam for 10 months, she knows a little Vietnamese. |

Câu hỏi:

__________ Mary has been in Vietnam for 10 months, she knows a little Vietnamese.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức: Liên từ

Giải thích: Trong câu này, cả 2 câu đều là mệnh đề, vì thế đáp án B và D bị loại

                  Cần chú ý vào từ “a little”, nên có thể suy ra được đáp án trong câu này là C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!