Câu hỏi Trắc nghiệm

__________ the museum, we decided to have lunch in the park. |

Câu hỏi:

__________ the museum, we decided to have lunch in the park.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức: Rút gọn mệnh đề trạng ngữ

Giải thích: Khi hai mệnh đề cùng chủ ngữ, và câu muốn nhấn mạnh hành động phía trước được hoàn thành xong trước rồi hành động phía sau mới xảy ra thì chúng ta dùng công thức: Having + P2, S+Ved.

Tạm dịch: Sau khi đi thăm viện bảo tàng, chúng tôi quyết định ăn trưa ở công viên.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!