Câu hỏi Trắc nghiệm

A good night’s sleep is also crucial for teenagers because it is while |

Câu hỏi:

A good night’s sleep is also crucial for teenagers because it is while they are asleep (30)___________they release a hormone that is essential for their ‘growth spurt’ (the period during teenage years when the body grows at a rapid rate.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B : that

Kiến thức kiểm tra: Câu chẻ/ Câu nhấn

Giải thích chi tiết:

Cấu trúc câu chẻ: It + be + … + that/ whom/ who … + …

Mục đích: Để nhấn mạnh vào một đối tượng hoặc sự việc nào đó.

Ví dụ:

1. Nhấn mạnh chủ ngữ: It was her story that made all of us cry. (Chính câu chuyện của cô ấy làm chúng tôi phải khóc)

2. Nhấn mạnh tân ngữ: It was Mary whom we gave the document. (Chính Mary là người chúng tôi đã gửi tài liệu đó).

3. Nhấn mạnh trạng ngữ (thời gian, nơi chốn, cách thức…) (dùng (that): It is by using this software that you can kill computer viruses. (Chính phần mềm này sẽ giúp bạn diệt virus máy tính).

Câu cần hoàn thành có cấu trúc tương tự như ví dụ 3. Do vậy, phương án B là phù hợp nhất.

Ý nghĩa của câu: … chính trong khi ngủ, cơ thể chúng sẽ sản sinh ra hóc môn cần thiết cho giai đoạn phát triển tăng vọt của chúng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!