Câu hỏi Trắc nghiệm

A major factor in cutting forest -related soil damage comes (6) road building, with trucks and other heavy equipment compressing the soft soil, creating furrows where water collects, and dis |

Câu hỏi:

A major factor in cutting forest -related soil damage comes (6) ________ road building, with trucks and other heavy equipment compressing the soft soil, creating furrows where water collects, and disrupting the underground water flow.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Giải thích: 

A. with (prep): với             B. to (prep): tới             C. in (prep): trong      D. from (prep): từ

A major factor in cutting forest -related soil damage comes (6) from road building, with trucks and other heavy equipment compressing the soft soil, creating furrows where water collects, and disrupting the underground water flow. 

Tạm dịch: Một yếu tố chính trong các thiệt hại về đất liên quan đến khai thác rừng xuất phát từ việc xây dựng đường sá, với xe tải và các thiết bị nặng khác nén đất xốp, tạo ra các rãnh nơi nước đọng lại và gây gián đoạn dòng nước ngầm. 

Chọn D.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!