Câu hỏi Trắc nghiệm

According to paragraph 2, in Nepal, girls from needy families _______. |

Câu hỏi:

According to paragraph 2, in Nepal, girls from needy families _______.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Theo đoạn 2, ở Nepal, các cô gái từ các gia đình nghèo khó ____.

A. đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố tài chính gia đình của họ

B. có thể kết hôn muộn hơn hai năm so với các cô gái trong gia đình nghèo

C. bị buộc thôi học vì bố mẹ không có tiền

D. phải kết hôn sớm hơn các cô gái trong gia đình giàu có

Thông tin: Girls from the wealthiest families marry 2 years later than those from the poorest, …

Tạm dịch: Những cô gái thuộc các gia đình giàu nhất kết hôn muộn hơn 2 năm so với những cô gái thuộc nhóm nghèo nhất, …

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!