Câu hỏi Trắc nghiệm

According to paragraph 2, what is true about Instagram and Twitter in the stated instance? |

Câu hỏi:

According to paragraph 2, what is true about Instagram and Twitter in the stated instance?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Theo đoạn 2, điều gì đúng về Instagram và Twitter trong trường hợp đã nêu?

A. Họ là công ty duy nhất cung cấp các dịch vụ mang tính cách mạng như vậy.

B. Trước khi ra đời, đã có một số đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này.

C. Họ là những người tiên phong cho chiến lược tiếp thị theo định hướng trải nghiệm.

D. Danh tiếng của họ đã nổi tiếng trước cả cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Thông tin: They were pioneers, and there were no established players to unseat.

Tạm dịch: Họ là những người đi tiên phong, và không có đối thủ thành danh nào vượt qua.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!