Câu hỏi Trắc nghiệm

According to paragraph 3, what is the attitude of Robert Bell towards the customers? |

Câu hỏi:

According to paragraph 3, what is the attitude of Robert Bell towards the customers?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Theo đoạn 3, thái độ của Robert Bell đối với khách hàng là gì?

A. Ông ấy xem họ như con ngỗng vàng cho công việc kinh doanh của mình.

B. Ông ta thể hiện sự thờ phượng ở dạng thuần khiết nhất đối với họ.

C. Ông ta coi họ như nô lệ hiện đại cho chủ nghĩa tiêu dùng.

D. Ông ấy duy trì một mối quan hệ cho và nhận lành mạnh.

Thông tin: Bell said, “It’s significantly harder work and takes more time to become a bank, but having done that we can have a much better relationship with our customers and we can offer them a lot more products and services.”

Tạm dịch: Bell nói, “Công việc khó hơn đáng kể và mất nhiều thời gian hơn để trở thành ngân hàng, nhưng làm được điều đó, chúng tôi có thể có mối quan hệ tốt hơn với khách hàng và chúng tôi có thể cung cấp cho họ nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn.”

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!