Câu hỏi Trắc nghiệm

According to the passage, what is the proportion of teenagers experiencing daily online communication? |

Câu hỏi:

According to the passage, what is the proportion of teenagers experiencing daily online communication? 

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

Theo đoạn văn, tỷ lệ thanh thiếu niên trò chuyện trực tuyến mỗi ngày là bao nhiêu?

A. 27 phần trăm

B. 57 phần trăm 

C. 7 phần trăm

D. 23 phần trăm 

Thông tin: These new forms of communication are key in maintaining friendships day-to-day – 27 percent of teens instant message their friends every day, 23 percent connect through social media every day, and 7 percent even video chat daily. 

Tạm dịch: Các hình thức giao tiếp mới này là chìa khóa để duy trì tình bạn hàng ngày – 27% thanh thiếu niên nhắn tin nhanh cho bạn bè mỗi ngày, 23% kết nối qua mạng xã hội mỗi ngày và 7% thậm chí trò chuyện video hàng ngày. 

=> Tổng: 27 + 23 + 7 = 57% 

Chọn B. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!