Câu hỏi Trắc nghiệm

According to the passage, what is the proportion of teenagers experiencing daily online communication? |

Câu hỏi:

According to the passage, what is the proportion of teenagers experiencing daily online communication? 

Xem lời giải

Trả lời:

Giải thích: 

Theo đoạn văn, tỷ lệ thanh thiếu niên trò chuyện trực tuyến mỗi ngày là bao nhiêu?

A. 27 phần trăm

B. 57 phần trăm 

C. 7 phần trăm

D. 23 phần trăm 

Thông tin: These new forms of communication are key in maintaining friendships day-to-day – 27 percent of teens instant message their friends every day, 23 percent connect through social media every day, and 7 percent even video chat daily. 

Tạm dịch: Các hình thức giao tiếp mới này là chìa khóa để duy trì tình bạn hàng ngày – 27% thanh thiếu niên nhắn tin nhanh cho bạn bè mỗi ngày, 23% kết nối qua mạng xã hội mỗi ngày và 7% thậm chí trò chuyện video hàng ngày. 

=> Tổng: 27 + 23 + 7 = 57% 

Chọn B. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!