Câu hỏi Trắc nghiệm

Adults can easily survive on seven to eight hours’ sleep a night, (27) ___________teenagers require nine or ten hours. |

Câu hỏi:

Adults can easily survive on seven to eight hours’ sleep a night, (27) ___________teenagers require nine or ten hours.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D : whereas

Kiến thức kiểm tra: Sự lựa chọn từ đúng/ Liên từ

Giải thích chi tiết:

Dựa vào nghĩa của 2 mệnh đề, có thể thấy chỗ trống cần điền là một liên từ thể hiện sự đối lập, đứng sau dấu phẩy. Do vậy, D là đáp án của câu.

Ý nghĩa của câu: Người lớn có thể chỉ cần ngủ từ bảy đến tám tiếng một đêm, nhưng ngược lại, thanh thiếu niên cần đến chín hoặc mười tiếng.

Các phương án khác không phù hợp về nghĩa/ ngữ pháp.

A. because: vì, do. Dùng để nối 2 mệnh đề có quan hệ nguyên nhân – kết quả. Không có dấu phẩy đặt trước “because” khi liên từ này đúng giữa câu. Khi đứng đầu câu, kết thúc mệnh đề chứa because phải có dấu phẩy.

Ví dụ: I was late for Work because my car broke down. (Tôi đi làm muộn vì ô tô hỏng) = Because my car broke down, I was late for work.

B. so: do đó. Dùng để nối 2 mệnh đề có quan hệ nguyên nhân – kết quả. Đứng giữa câu. Mệnh đề chứa so phải có dấu phẩy phía trước

Ví dụ: It rained very hard, so we didn’t go out. (Trời mưa rất to nên chúng tôi không ra ngoài)

C. or: hoặc là, nếu không thì. Dùng để nối 2 mệnh đề có quan hệ đẳng lập. Đứng giữa câu. Mệnh đề chứa or phải có dấu phẩy phía trước.

Ví dụ: Hurry up, or we will miss the bus. (Nhanh lên nào, nếu không thì chúng ta sẽ lỡ xe buýt đấy)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!