Câu hỏi Trắc nghiệm

Affected by the Western cultures, Vietnamese young people’s attitudes _______ love and marriage have dramatically changed. |

Câu hỏi:

Affected by the Western cultures, Vietnamese young people’s attitudes _______ love and marriage have dramatically changed.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: D

Kiến thức: giới từ

Giải thích:

Ta có: attitude + to/ towards: quan điểm, thái độ

Tạm dịch: Bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây, quan điểm của giới trẻ Việt Nam về tình yêu và hôn nhân đang có nhiều thay đổi

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!