Câu hỏi Trắc nghiệm

Affected by the Western cultures, Vietnamese young people’s attitudes _______ love and marriage have dramatically changed. |

Câu hỏi:

Affected by the Western cultures, Vietnamese young people’s attitudes _______ love and marriage have dramatically changed.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án: D

Kiến thức: giới từ

Giải thích:

Ta có: attitude + to/ towards: quan điểm, thái độ

Tạm dịch: Bị ảnh hưởng bởi văn hóa phương Tây, quan điểm của giới trẻ Việt Nam về tình yêu và hôn nhân đang có nhiều thay đổi

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!