Câu hỏi Trắc nghiệm

After years of derision from the world, the Hindi film industry is achieving its _____ in the Sun. |

Câu hỏi:

After years of derision from the world, the Hindi film industry is achieving its _____ in the Sun.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức: thành ngữ

Giải thích:

A.    position(n) vị trí         

B.    shade(n) hình bóng    

C.    place(n) địa điểm

D.    image(n) hình ảnh

Ở đây ta có thành ngữ “place in the sun”- vị trí thuận lợi, vị trí mong muốn, vị trí có lợi

Tạm dịch: Sau nhiều năm bị chế nhạo , ngành công nghiệp phim Hindu đang đạt được vị trí thuận lợi

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!