Câu hỏi Trắc nghiệm

After years of derision from the world, the Hindi film industry is achieving its _____ in the Sun. |

Câu hỏi:

After years of derision from the world, the Hindi film industry is achieving its _____ in the Sun.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức: thành ngữ

Giải thích:

A.    position(n) vị trí         

B.    shade(n) hình bóng    

C.    place(n) địa điểm

D.    image(n) hình ảnh

Ở đây ta có thành ngữ “place in the sun”- vị trí thuận lợi, vị trí mong muốn, vị trí có lợi

Tạm dịch: Sau nhiều năm bị chế nhạo , ngành công nghiệp phim Hindu đang đạt được vị trí thuận lợi

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!