Câu hỏi Trắc nghiệm

All of the following are the reasons why European people don’t like GM foods EXCEPT |

Câu hỏi:

All of the following are the reasons why European people don’t like GM foods EXCEPT that _____________ 

Xem lời giải

Trả lời:

Tất cả những điều sau đây là lý do tại sao người châu Âu không thích thực phẩm GM NGOẠI TRỪ __________.

A. các nhà khoa học chưa chứng minh được là thực phẩm GM là an toàn về lâu dài

B. Nông dân châu Âu không thể bán sản phẩm của họ ở châu Âu

C. mọi người thích ăn thực phẩm mà không có sự can thiệp của khoa học

D. Các công ty Mỹ sẽ nhận được lợi nhuận lớn từ thực phẩm GM của họ

Đáp án: B

Giải thích: có thể thấy các các đáp án A, C và D có thể dược tìm thấy hoặc suy ra ở trong bài (đoạn cuối). Chỉ có đáp án B là không.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!