Câu hỏi Trắc nghiệm

Amir uses a sharp knife to ___________ the onions. |

Câu hỏi:

Amir uses a sharp knife to ___________ the onions.

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

kitchen (n) bếp

chop (v) thái

stir (v) đảo, khuấy

=>Amir uses a sharp knife to chop the onions.

Tạm dịch: Amir dùng một con dao sắc để cắt hành tây.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!