Câu hỏi Trắc nghiệm

Amir uses a sharp knife to ___________ the onions. |

Câu hỏi:

Amir uses a sharp knife to ___________ the onions.

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

kitchen (n) bếp

chop (v) thái

stir (v) đảo, khuấy

=>Amir uses a sharp knife to chop the onions.

Tạm dịch: Amir dùng một con dao sắc để cắt hành tây.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!