Câu hỏi Trắc nghiệm

Ánh sáng phát quang của một chất có tần số 6.1014 Hz. Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng kích |

Câu hỏi:

Ánh sáng phát quang của một chất có tần số 6.1014 Hz. Hỏi nếu chiếu vào chất đó ánh sáng kích thích có bước sóng nào dưới đây thì nó không thể phát quang?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn

bước sóng của ánh sáng kích thích

Bước sóng của ánh sáng phát quang:

λ=cf=3.1086.1014=0,5.106m.

Phương án D có bước sóng 

0,6μm>0,5μm.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!