Câu hỏi Trắc nghiệm

Are you satisfied ______ your test result |

Câu hỏi:

Are you satisfied ______ your test result?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án:  B

Kiến thức: Giới từ

Giải thích: be satisfied with

Tạm dịch: Bạn có hài lòng với kết quả kiểm tra của mình không?

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!