Câu hỏi Trắc nghiệm

Before microbes were discovered, it was believed that some diseases were caused by |

Câu hỏi:

Before microbes were discovered, it was believed that some diseases were caused by

Xem lời giải

Trả lời:

Kỹ năng: Đọc

Giải thích:

trước khi vi sinh vật được khám phá ra, người ta tin rằng một vài loại bệnh được gây ra bởi:

A. côn trùng mang vi khuẩn

B. một số dòng vi khuẩn nhất định

C. Mùi hôi thối bốc lên từ cống rãnh

D. Những sinh vật nhầy sống gần đầm lầy

Thông tin có trong câu 2 đoạn 1: “…the noxious stench emanating from swamps that was thought to cause a variety of diseases in the centuries before microbes were discovered…” (mùi hôi thối độc hại thoát ra từ cống rãnh mà được cho là gây ra nhiều bệnh tật vào những thế kỉ trước khi vi khuẩn được khám phá ra).

Chọn C

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!