Câu hỏi Trắc nghiệm

Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u |

Câu hỏi:

Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân

1123Na

 là 22,98373u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của

Bạn đang xem: Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u |

1123Na

 bằng

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn A

Lời giải

Năng lượng liên kết của hạt nhân tính bởi công thức:

DE=Dm.c2=|11,9967-6.1,00728-6.1,00867|.931,5 =92,22185MeV

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!