Câu hỏi Trắc nghiệm

Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u |

Câu hỏi:

Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân

1123Na

 là 22,98373u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của

Bạn đang xem: Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u |

1123Na

 bằng

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn A

Lời giải

Năng lượng liên kết của hạt nhân tính bởi công thức:

DE=Dm.c2=|11,9967-6.1,00728-6.1,00867|.931,5 =92,22185MeV

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!