Câu hỏi Trắc nghiệm

Biết rằng hàm số (f)x có đạo hàm là f'(x)=x(x-1)2(x-2)3(x-3)4 . Hỏi hàm số f3x có bao nhiêu điểm cực trị? |

Câu hỏi:

Biết rằng hàm số

(f)x

 có đạo hàm là

Bạn đang xem: Biết rằng hàm số (f)x có đạo hàm là f'(x)=x(x-1)2(x-2)3(x-3)4 . Hỏi hàm số f3x có bao nhiêu điểm cực trị? |

f(x)=x(x1)2(x2)3(x3)4

. Hỏi hàm số

f3x

 có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B

Ta có

[f3(x)]=3.f2(f).f(x)

 nên số điểm cực trị của hàm số

y= f3(x)

 bằng số điểm cực trị của hàm số

y=f(x)

.

 

3f(x)=0x(x1)2(x2)3(x3)4=0x=0x=1x=2

.

Bảng biến thiên

Biết rằng hàm số  có đạo hàm là . Hỏi hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị? (ảnh 1)

Dựa vào bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số

y=f3(x)

 

2

 điểm cực trị.

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!