Câu hỏi Trắc nghiệm

Biết rằng hàm số (f)x có đạo hàm là f'(x)=x(x-1)2(x-2)3(x-3)4 . Hỏi hàm số f3x có bao nhiêu điểm cực trị? |

Câu hỏi:

Biết rằng hàm số

(f)x

 có đạo hàm là

Bạn đang xem: Biết rằng hàm số (f)x có đạo hàm là f'(x)=x(x-1)2(x-2)3(x-3)4 . Hỏi hàm số f3x có bao nhiêu điểm cực trị? |

f(x)=x(x1)2(x2)3(x3)4

. Hỏi hàm số

f3x

 có bao nhiêu điểm cực trị?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn B

Ta có

[f3(x)]=3.f2(f).f(x)

 nên số điểm cực trị của hàm số

y= f3(x)

 bằng số điểm cực trị của hàm số

y=f(x)

.

 

3f(x)=0x(x1)2(x2)3(x3)4=0x=0x=1x=2

.

Bảng biến thiên

Biết rằng hàm số  có đạo hàm là . Hỏi hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị? (ảnh 1)

Dựa vào bảng biến thiên suy ra đồ thị hàm số

y=f3(x)

 

2

 điểm cực trị.

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!