Câu hỏi Trắc nghiệm

Biết tích phân từ 3 đến 4 của dx/ (x + 1)(x – 2) = aln2 + bln5 + c với a, b, c là các số hữu tỉ. Tính S = a – 3b + c |

Câu hỏi:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Ta có 

I=34dxx+1x2=13lnx2x+134=13ln85=ln213ln5+0=aln2+bln5+c.

Do 

a,b,ca=1b=13c=0S=a3b+c=2.

Chú ý: Ta có công thức tính nhanh tích phân 

dxax+bcx+d=1adbclnax+bcx+d.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!