Câu hỏi Trắc nghiệm

Biết tích phân từ 3 đến 4 của dx/ (x + 1)(x – 2) = aln2 + bln5 + c với a, b, c là các số hữu tỉ. Tính S = a – 3b + c |

Câu hỏi:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Ta có 

I=34dxx+1x2=13lnx2x+134=13ln85=ln213ln5+0=aln2+bln5+c.

Do 

a,b,ca=1b=13c=0S=a3b+c=2.

Chú ý: Ta có công thức tính nhanh tích phân 

dxax+bcx+d=1adbclnax+bcx+d.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!