Câu hỏi Trắc nghiệm

Biết y = 2017x – 2018 là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =f(x) tại điểm có hoành độ |

Câu hỏi:

Biết

y=2017x2018

 là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Bạn đang xem: Biết y = 2017x – 2018 là phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y =f(x) tại điểm có hoành độ |

y=f(x)

 tại điểm có hoành độ

x=x0.

 Biết

g(x)=xf(x)2017x2+2018x1.

 Tính giá trị của 

gx0.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Ta có:

gx=fx+xfx4034x+2018.

Suy ra:

gx0=fx0+x0fx04034x0+2018

 (*)

Gọi

Mx0;fx0

 là tiếp điểm của tiếp tuyến, suy ra:

fx0=2017fx0=2017x02018

 (2*)

Thay (2*) vào (*), ta được 

gx0=2017x02018+x0.20174034x0+2018=0.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!