Câu hỏi Trắc nghiệm

But sometimes selecting one option as (33) another can have serious or lifelong repercussions |

Câu hỏi:

But sometimes selecting one option as (33) ______ another can have serious or lifelong repercussions.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Giải thích: 

A. opposed to: đối lập với                                       B. aimed at: mục đích là để

C. involved in: bao gồm trong                                      D. led to: dẫn đến 

But sometimes selecting one option as (33) opposed to another can have serious or lifelong repercussions.

Tạm dịch: Nhưng đôi khi lựa chọn một phương án trái ngược với một phương án khác có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong một khoảng thời gian hoặc thậm chí là suốt đời. 

Chọn A.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!