Câu hỏi Trắc nghiệm

Can you hear the wind? It’s blowing a ________! A. drizzle B. gale C. breeze |

Câu hỏi:

Can you hear the wind? It’s blowing a ________!

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

gale /geil/: bão, gió bão

Các từ khác:

drizzle /’drizl/: mưa bụi, mưa phùn

breeze /bri:z/: gió nhẹ

 gust /gʌst/: cơn gió mạnh

Dịch câu: Bạn có nghe thấy tiếng gió không? Trời đang nổi bão đấy

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!