Câu hỏi Trắc nghiệm

Can you hear the wind? It’s blowing a ________! A. drizzle B. gale C. breeze |

Câu hỏi:

Can you hear the wind? It’s blowing a ________!

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

gale /geil/: bão, gió bão

Các từ khác:

drizzle /’drizl/: mưa bụi, mưa phùn

breeze /bri:z/: gió nhẹ

 gust /gʌst/: cơn gió mạnh

Dịch câu: Bạn có nghe thấy tiếng gió không? Trời đang nổi bão đấy

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!