Câu hỏi Trắc nghiệm

Candidates only need to hold a bachelor’s (49) _____ and a TEFL |

Câu hỏi:

Candidates only need to hold a bachelor’s (49) _____ and a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự kết hợp từ

Giải chi tiết:

A. level (n): mức độ, cấp

B. diploma (n): bằng, văn bằng (hoàn thành khóa học nói chung; hoặc hoàn thành xong 1 phần của toàn bộ quá trình học tập. VD: High School Diploma)

C. qualification (n): chứng chỉ, tiêu chuẩn

D. degree (n): tấm bằng (hoàn thành khóa học ở đại học/cao đẳng)

=> bachelor’s degree: bằng cử nhân

Candidates only need to hold a bachelor’s (49) degree and a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate.

Tạm dịch: Các ứng viên chỉ cần có bằng cử nhân và chứng chỉ TEFL (Dạy tiếng Anh như một Ngoại ngữ).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!