Câu hỏi Trắc nghiệm

Candidates only need to hold a bachelor’s (49) _____ and a TEFL |

Câu hỏi:

Candidates only need to hold a bachelor’s (49) _____ and a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Phương pháp giải:

Kiến thức: Sự kết hợp từ

Giải chi tiết:

A. level (n): mức độ, cấp

B. diploma (n): bằng, văn bằng (hoàn thành khóa học nói chung; hoặc hoàn thành xong 1 phần của toàn bộ quá trình học tập. VD: High School Diploma)

C. qualification (n): chứng chỉ, tiêu chuẩn

D. degree (n): tấm bằng (hoàn thành khóa học ở đại học/cao đẳng)

=> bachelor’s degree: bằng cử nhân

Candidates only need to hold a bachelor’s (49) degree and a TEFL (Teaching English as a Foreign Language) certificate.

Tạm dịch: Các ứng viên chỉ cần có bằng cử nhân và chứng chỉ TEFL (Dạy tiếng Anh như một Ngoại ngữ).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!