Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho 11,25 gam glucozơ lên men rượu thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Hiệu suất của quá |

Câu hỏi:

Cho 11,25 gam glucozơ lên men rượu thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Hiệu suất của quá trình lên men là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C.

C6H12O6lên men2CO2+2C2H5OHnglucozô  (phaûn öùng) =12nCO2=0,05 molH%=mglucozô (phaûn öùng) mglucozô (ñaõ duøng) .100=0,05.18011,25.100=80%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!