Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho 11,25 gam glucozơ lên men rượu thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Hiệu suất của quá |

Câu hỏi:

Cho 11,25 gam glucozơ lên men rượu thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Hiệu suất của quá trình lên men là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C.

C6H12O6lên men2CO2+2C2H5OHnglucozô  (phaûn öùng) =12nCO2=0,05 molH%=mglucozô (phaûn öùng) mglucozô (ñaõ duøng) .100=0,05.18011,25.100=80%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!