Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho 12 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với HCl (dư) thể tích khí H2 sinh ra là 2,24 |

Câu hỏi:

12 gam hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với HCl (dư) thể tích khí H2 sinh ra là 2,24 lít (đktc). Phần kim loại không tan có khối lượng là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

nH2=0,1

mol

Cu không phản ứng với HCl nên kim loại không tan chính là Cu.

Ta có:

FeFe+2+2e                      0,2                   2H+1+2eH20           0,2      0,1

             

BTe:

ne+=ne=0,1.2=0,2

mol

Nên

nFe=0,22=0,1

 mol

mFe=0,1.56=5,6

(g)

Vậy 

mCu=mhhmFe=125,6=6,4g

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!