Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho 15,0 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl dư |

Câu hỏi:

Cho 15,0 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí H2 và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

nH2=0,2  mol

 

Nhớ nhanh:

nZn=nH2=0,2  molmZn=0,2.65=13  gam

 

Do Cu không phản ứng được với dung dịch HCl nên chất rắn không tan là Cu:

mkhoâng  tan=mCu=1513=2  gam

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!