Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho 7,5 garn H2NCH2COOH tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M. |

Câu hỏi:

Cho 7,5 garn H2NCH2COOH tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 0,5M. Giá trị của V là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

H2NCH2COOH+NaOHH2NCH2COONa+H2O

nNaOH=naminoaxit=0,1

mol

VNaOH=200

ml

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!