Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho các số phức z1;z2;z3 thỏa mãn điều kiện |z1|=2;|z2|=3;|z3|=5 và . |

Câu hỏi:

Cho các số phức

z1,z2,z3

  thỏa mãn điều kiện

Bạn đang xem: Cho các số phức z1;z2;z3 thỏa mãn điều kiện |z1|=2;|z2|=3;|z3|=5 và . |

25z1z2+4z2z3+9z1z3=120

và 

z1=2,z2=3,z3=5

  . Giá trị của biểu thức

P=z1+z2+z3

  bằng

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Ta có

z1=2,z2=3,z3=5

 nên

z1¯.z1=z12=4,z2¯.z2=z22=9,z3¯.z3=z32=25

 

Khi đó

z1¯.z1=z12=4,z2¯.z2=z22=9,z3¯.z3=z32=25

 

z3¯+z1¯+z2¯z1z2z3=120z3¯+z1¯+z2¯=4

  hay

P=z1+z2+z3=4

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!