Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho các số phức z1;z2;z3 thỏa mãn điều kiện |z1|=2;|z2|=3;|z3|=5 và . |

Câu hỏi:

Cho các số phức

z1,z2,z3

  thỏa mãn điều kiện

Bạn đang xem: Cho các số phức z1;z2;z3 thỏa mãn điều kiện |z1|=2;|z2|=3;|z3|=5 và . |

25z1z2+4z2z3+9z1z3=120

và 

z1=2,z2=3,z3=5

  . Giá trị của biểu thức

P=z1+z2+z3

  bằng

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Ta có

z1=2,z2=3,z3=5

 nên

z1¯.z1=z12=4,z2¯.z2=z22=9,z3¯.z3=z32=25

 

Khi đó

z1¯.z1=z12=4,z2¯.z2=z22=9,z3¯.z3=z32=25

 

z3¯+z1¯+z2¯z1z2z3=120z3¯+z1¯+z2¯=4

  hay

P=z1+z2+z3=4

 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!