Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho các yếu tố dưới đây: I. Enzyme |

Câu hỏi:

Cho các yếu tố dưới đây:

I. Enzyme tạo mồi                   II. Enzyme cắt giới hạn           III. ADN polymerase

Bạn đang xem: Cho các yếu tố dưới đây: I. Enzyme |

IV. Nucleotide                        V. Ribonucleotide                   VI. ADN khuôn

Các yếu tố tham gia vào quá trình tự sao bao gồm:

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D

Quá trình tự sao cần: enzyme tháo xoắn, enzyme tạo mồi, ribonucleotide tạo mồi, enzyme tổng hợp ADN polymerase, đơn phân nucleotide, ADN khuôn, enzyme nối ADN ligase.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!