Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho các yếu tố dưới đây: I. Enzyme |

Câu hỏi:

Cho các yếu tố dưới đây:

I. Enzyme tạo mồi                   II. Enzyme cắt giới hạn           III. ADN polymerase

Bạn đang xem: Cho các yếu tố dưới đây: I. Enzyme |

IV. Nucleotide                        V. Ribonucleotide                   VI. ADN khuôn

Các yếu tố tham gia vào quá trình tự sao bao gồm:

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án D

Quá trình tự sao cần: enzyme tháo xoắn, enzyme tạo mồi, ribonucleotide tạo mồi, enzyme tổng hợp ADN polymerase, đơn phân nucleotide, ADN khuôn, enzyme nối ADN ligase.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!