Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho chuỗi thức ăn sau đây: cỏ |

Câu hỏi:

Cho chuỗi thức ăn sau đây: cỏ

cào cào

Bạn đang xem: Cho chuỗi thức ăn sau đây: cỏ |

chim sâu

rắn

sinh vật phân hủy. Lượng năng lượng chứa trong mỗi bậc dinh dưỡng như sau: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo)

sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.105calo)

sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.104calo)

sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.103calo). Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng 2 so với bậc dinh dưỡng 1 là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án B

Bậc dinh dưỡng cấp 1 là cỏ, bậc dinh dưỡng cấp 2 là cào cào. Hiệu suất cần tìm 

H=1,2.1052,1.106=5,7%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!