Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho chuỗi thức ăn sau đây: cỏ |

Câu hỏi:

Cho chuỗi thức ăn sau đây: cỏ

cào cào

Bạn đang xem: Cho chuỗi thức ăn sau đây: cỏ |

chim sâu

rắn

sinh vật phân hủy. Lượng năng lượng chứa trong mỗi bậc dinh dưỡng như sau: Sinh vật sản xuất (2,1.106 calo)

sinh vật tiêu thụ bậc 1 (1,2.105calo)

sinh vật tiêu thụ bậc 2 (1,1.104calo)

sinh vật tiêu thụ bậc 3 (0,5.103calo). Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng 2 so với bậc dinh dưỡng 1 là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án B

Bậc dinh dưỡng cấp 1 là cỏ, bậc dinh dưỡng cấp 2 là cào cào. Hiệu suất cần tìm 

H=1,2.1052,1.106=5,7%

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!