Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất |

Câu hỏi:

Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch (dư), đun nóng sinh ra ancol là:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D.
Các chất thủy phân trong dung dịch (dư), đun nóng sinh ra ancol: metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin.
PTHH:

CH3COOCH3+NaOHCH3COONa+CH3OHHCOOCH2CH3+NaOHHCOONa+CH3CH2OHC15H31COO3C3H5+3NaOH3C15H31COONa+C3H5(OH)3

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!