Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất |

Câu hỏi:

Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch (dư), đun nóng sinh ra ancol là:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D.
Các chất thủy phân trong dung dịch (dư), đun nóng sinh ra ancol: metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin.
PTHH:

CH3COOCH3+NaOHCH3COONa+CH3OHHCOOCH2CH3+NaOHHCOONa+CH3CH2OHC15H31COO3C3H5+3NaOH3C15H31COONa+C3H5(OH)3

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!