Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một |

Câu hỏi:

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện bằng

ω0

 thì cảm kháng và dung kháng có giá trị  

Bạn đang xem: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một |

20Ω

80Ω

. Để trong mạch xảy ra cộng hưởng, phải thay đổi tần số góc của dòng điện có giá trị

ω

 bằng

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Ta có: 

ZL=ω0L=20ΩL=20ω0ZC=1ωC=80ΩC=180ω0

Để xảy ra cộng hưởng thì:

ω=1LC=120ω0.180ω0=2ω0

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!