Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho hai đường cong c1 : y= 3^x( 3^x-m+2)+m^2-3m và c2: 3^x+1. |

Câu hỏi:

Cho hai đường cong

(C1):y=3x3xm+2+m23m

Bạn đang xem: Cho hai đường cong c1 : y= 3^x( 3^x-m+2)+m^2-3m và c2: 3^x+1. |

(C2):3x+1

. Để  

C1

C2

 tiếp xúc nhau thì giá trị của tham số m bằng

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Đặt

t=3xt>0

 suy ra

C1:y=3x3xm+2+m23m=t2+2mt+m23m=ft

  

C2:y=3x+1=t+1=gt

Để

C1

 

C2

 tiếp xúc nhau thì hệ

ft=gtft=gtt2+2mt+m23m=t+12t+2m=1

  có nghiệm t > 0

Ta có

t2+2mt+m23m=t+12t+2m=1m=2t+13t22t3=0m=2t+1t=1±103

 

Do nghiệm t >0  nên

t=1+103m=5+2103.

  

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!