Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho hai đường cong c1 : y= 3^x( 3^x-m+2)+m^2-3m và c2: 3^x+1. |

Câu hỏi:

Cho hai đường cong

(C1):y=3x3xm+2+m23m

Bạn đang xem: Cho hai đường cong c1 : y= 3^x( 3^x-m+2)+m^2-3m và c2: 3^x+1. |

(C2):3x+1

. Để  

C1

C2

 tiếp xúc nhau thì giá trị của tham số m bằng

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Đặt

t=3xt>0

 suy ra

C1:y=3x3xm+2+m23m=t2+2mt+m23m=ft

  

C2:y=3x+1=t+1=gt

Để

C1

 

C2

 tiếp xúc nhau thì hệ

ft=gtft=gtt2+2mt+m23m=t+12t+2m=1

  có nghiệm t > 0

Ta có

t2+2mt+m23m=t+12t+2m=1m=2t+13t22t3=0m=2t+1t=1±103

 

Do nghiệm t >0  nên

t=1+103m=5+2103.

  

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!