Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho hàm số y = căn bậc 2 của (logarit cơ số 1/5 của (logarit cơ số 5 của x^2 + 1/ x + 3)) có tập xác định là D |

Câu hỏi:

Cho hàm số

y=log15log5x2+1x+3

 có tập xác định là D. Khi đó có bao nhiêu số thuộc tập hợp D là số nguyên ?

Bạn đang xem: Cho hàm số y = căn bậc 2 của (logarit cơ số 1/5 của (logarit cơ số 5 của x^2 + 1/ x + 3)) có tập xác định là D |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Điều kiện   

log15log5x2+1x+30=log1510<log5x2+1x+31

log51<log5x2+1x+3log551<x2+1x+35

x2x2x+3>0x25x14x+303<x<1x>2x<32x72x<12<x7D=2;12;7.

Khi đó:

xDxx2;3;4;5;6;7:

có 6 số nguyên.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!