Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho hàm số y = căn bậc 2 của (logarit cơ số 1/5 của (logarit cơ số 5 của x^2 + 1/ x + 3)) có tập xác định là D |

Câu hỏi:

Cho hàm số

y=log15log5x2+1x+3

 có tập xác định là D. Khi đó có bao nhiêu số thuộc tập hợp D là số nguyên ?

Bạn đang xem: Cho hàm số y = căn bậc 2 của (logarit cơ số 1/5 của (logarit cơ số 5 của x^2 + 1/ x + 3)) có tập xác định là D |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Điều kiện   

log15log5x2+1x+30=log1510<log5x2+1x+31

log51<log5x2+1x+3log551<x2+1x+35

x2x2x+3>0x25x14x+303<x<1x>2x<32x72x<12<x7D=2;12;7.

Khi đó:

xDxx2;3;4;5;6;7:

có 6 số nguyên.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!