Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho hàm số y=(m+1)x+2m+2/x+m . Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên |

Câu hỏi:

Cho hàm số

y=m+1x+2m+2x+m

 . Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên  

Bạn đang xem: Cho hàm số y=(m+1)x+2m+2/x+m . Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên |

1;+?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Tập xác định

D=\m

 

Ta có

y=m2m2x+m2

 

Hàm số nghịch biến trên

1;+

 khi và chỉ khi

y<0,x1;+m2m2<0m11<m<2m11m<2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!