Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho hàm số y=(m+1)x+2m+2/x+m . Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên |

Câu hỏi:

Cho hàm số

y=m+1x+2m+2x+m

 . Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên  

Bạn đang xem: Cho hàm số y=(m+1)x+2m+2/x+m . Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên |

1;+?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Tập xác định

D=\m

 

Ta có

y=m2m2x+m2

 

Hàm số nghịch biến trên

1;+

 khi và chỉ khi

y<0,x1;+m2m2<0m11<m<2m11m<2

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!