Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho hàm số y=x^3+3x^2-9x+1 . Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất |

Câu hỏi:

Cho hàm số

y=x3+3x29x+1

. Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn [0;4] là

Bạn đang xem: Cho hàm số y=x^3+3x^2-9x+1 . Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất |

Xem lời giải

Trả lời:

Đặt

fx=x3+3x29x+1

.
Ta có:

y=3x2+6x9

.

y=03x2+6x9=0x=10;4x=30;4

Có:

f0=1; f1=4; f4=77

.
Suy ra:

M=77

;

m=4

.

Chọn đáp án A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!