Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho hàm số y=x^3+3x^2-9x+1 . Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất |

Câu hỏi:

Cho hàm số

y=x3+3x29x+1

. Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên đoạn [0;4] là

Bạn đang xem: Cho hàm số y=x^3+3x^2-9x+1 . Giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất |

Xem lời giải

Trả lời:

Đặt

fx=x3+3x29x+1

.
Ta có:

y=3x2+6x9

.

y=03x2+6x9=0x=10;4x=30;4

Có:

f0=1; f1=4; f4=77

.
Suy ra:

M=77

;

m=4

.

Chọn đáp án A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!