Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho sơ đồ phản ứng sau: Trùng hợp X thu được Y. Tên của X và Y là |

Câu hỏi:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

CH2=CHCOOH+CH3OHH2SO4ñaëc,t°X+H2O.

 Trùng hợp X thu được Y. Tên của X và Y là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Phương trình hóa học:

CH2=CHCOOH+CH3OHH2SO4ñaëc,t°CH2=CHCOOCH3+H2O

 

                                                         (metyl acrylat)

Trùng hợp X thu được polime tương ứng là poli(metyl acrylat).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!