Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho sơ đồ phản ứng sau: Trùng hợp X thu được Y. Tên của X và Y là |

Câu hỏi:

Cho sơ đồ phản ứng sau:

CH2=CHCOOH+CH3OHH2SO4ñaëc,t°X+H2O.

 Trùng hợp X thu được Y. Tên của X và Y là

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Phương trình hóa học:

CH2=CHCOOH+CH3OHH2SO4ñaëc,t°CH2=CHCOOCH3+H2O

 

                                                         (metyl acrylat)

Trùng hợp X thu được polime tương ứng là poli(metyl acrylat).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!