Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho tích phân I = tích phân từ 1 đến e của x^2. ln^2x dx. Mệnh đề nào sau đây đúng |

Câu hỏi:

Cho tích phân

I=1ex2.ln2xdx.

 Mệnh đề nào sau đây đúng?

Bạn đang xem: Cho tích phân I = tích phân từ 1 đến e của x^2. ln^2x dx. Mệnh đề nào sau đây đúng |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Đặt

u=ln2xdv=x2dxdu=2lnxxdxv=x33.

 Khi đó 

I=13x3ln2x1e231ex2lnxdx.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!