Câu hỏi Trắc nghiệm

Cho tích phân I = tích phân từ 1 đến e của x^2. ln^2x dx. Mệnh đề nào sau đây đúng |

Câu hỏi:

Cho tích phân

I=1ex2.ln2xdx.

 Mệnh đề nào sau đây đúng?

Bạn đang xem: Cho tích phân I = tích phân từ 1 đến e của x^2. ln^2x dx. Mệnh đề nào sau đây đúng |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Đặt

u=ln2xdv=x2dxdu=2lnxxdxv=x33.

 Khi đó 

I=13x3ln2x1e231ex2lnxdx.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!