Câu hỏi Trắc nghiệm

Chọn các phát biểu đúng. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động A. với |

Câu hỏi:

Chọn các phát biểu đúng. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật

tiếp tục dao động với tần số bằng tần số dao động

riêng và ngoại lực vẫn tác dụng.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!