Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answerWhat is this? |

Câu hỏi:

Choose the best answer

What is this?

Bạn đang xem: Choose the best answerWhat is this? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Đây là món gì

A. bread (n) bánh mì

B. fruit (n) hoa quả

C. cheese (n) phô mát

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!