Câu hỏi Trắc nghiệm

Choose the best answerWhat is this? |

Câu hỏi:

Choose the best answer

What is this?

Bạn đang xem: Choose the best answerWhat is this? |

Xem lời giải

Trả lời:

Trả lời:

Đây là món gì

A. bread (n) bánh mì

B. fruit (n) hoa quả

C. cheese (n) phô mát

Chọn A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!