Câu hỏi Trắc nghiệm

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số để phương trình có tập nghiệm là ? |

Câu hỏi:

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số

m

 để phương trình

Bạn đang xem: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số để phương trình có tập nghiệm là ? |

logx24x+m+20>1

 có tập nghiệm là

?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn C

Ta có

logx24x+m+20>1x24x+m+20>101x24x+m+10>0

.

Để tập nghiệm của phương trình là

thì

Δ=4m10<0m>6

.

Do  là số nguyên âm nên

m1;2;3;4;5

.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!