Câu hỏi Trắc nghiệm

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số để phương trình có tập nghiệm là ? |

Câu hỏi:

Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số

m

 để phương trình

Bạn đang xem: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số để phương trình có tập nghiệm là ? |

logx24x+m+20>1

 có tập nghiệm là

?

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn C

Ta có

logx24x+m+20>1x24x+m+20>101x24x+m+10>0

.

Để tập nghiệm của phương trình là

thì

Δ=4m10<0m>6

.

Do  là số nguyên âm nên

m1;2;3;4;5

.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!