Câu hỏi Trắc nghiệm

Cơ thể có kiểu gen AbDd/aB giảm |

Câu hỏi:

Cơ thể có kiểu gen

AbaBDd

 giảm phân bình thường tạo thành giao tử, số loại giao tử tối đa mà cơ thể này có thể tạo ra là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn đáp án A

Hai cặp gen

AbaB

 giảm phân bình thường, có hoán vị gen tạo ra tối đa 4 loại giao tử là

Ab¯; aB¯; AB¯

  

ab¯

. Trong khi cặp Dd cho 2 loại giao tử là D và d.

Tổng số ta có 4.2=8 loại giao tử tối đa.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!