Câu hỏi Trắc nghiệm

Công thoát electron ra khỏi kim loại A= 6,625. 10^-19 J, hằng số |

Câu hỏi:

Công thoát electron ra khỏi kim loại

A=6,625.1019 J

, hằng số Plăng

Bạn đang xem: Công thoát electron ra khỏi kim loại A= 6,625. 10^-19 J, hằng số |

h=6.625.1034 J

, vận tốc ánh sáng trong chân không

c=3.108m/s

. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn A

Lời giải

Giới hạn quang điện của kim loại trên: 

λ=hcA=19,875.10266,625.1019=0,3.106m=0,3 μm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!