Câu hỏi Trắc nghiệm

Công thoát electron ra khỏi kim loại A= 6,625. 10^-19 J, hằng số |

Câu hỏi:

Công thoát electron ra khỏi kim loại

A=6,625.1019 J

, hằng số Plăng

Bạn đang xem: Công thoát electron ra khỏi kim loại A= 6,625. 10^-19 J, hằng số |

h=6.625.1034 J

, vận tốc ánh sáng trong chân không

c=3.108m/s

. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

Xem lời giải

Trả lời:

Chọn A

Lời giải

Giới hạn quang điện của kim loại trên: 

λ=hcA=19,875.10266,625.1019=0,3.106m=0,3 μm

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!