Câu hỏi Trắc nghiệm

Cultural diversity expands choices, nurtures _______ variety of skills, human values and worldviews and provides wisdom from the past to inform the future. |

Câu hỏi:

Cultural diversity expands choices, nurtures _______ variety of skills, human values and worldviews and provides wisdom from the past to inform the future.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Kiến thức về mạo từ

Ta có:

– a variety of = many: nhiều

Tạm dịch: Sự đa dạng văn hóa mở rộng các lựa chọn, phát triển nhiều kỹ năng, giá trị con người và các tầm nhìn thế giới và lấy sự khôn ngoan từ quá khứ để phục vụ cho tương lai.

=> Đáp án là A

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!