Câu hỏi Trắc nghiệm

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là Biết cường độ âm chuẩn là Mức cường độ âm tại điểm đó bằng 0 A. 60 dB. B. 50 dB. C. 70 dB. D. 80 dB. |

Câu hỏi:

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là

105W/m2.

 Biết cường độ âm chuẩn là

Bạn đang xem: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là Biết cường độ âm chuẩn là Mức cường độ âm tại điểm đó bằng 0 A. 60 dB. B. 50 dB. C. 70 dB. D. 80 dB. |

I0=1012W/m2.

 Mức cường độ âm tại điểm đó bằng 0 

Xem lời giải

Trả lời:

Phương pháp: 

Mức cường độ âm:   

L=10logII0(dB)

Cách giải: 

Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:  

L=10logII0=10log1051012=70dB

Chọn C. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!