Câu hỏi Trắc nghiệm

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là Biết cường độ âm chuẩn là Mức cường độ âm tại điểm đó bằng 0 A. 60 dB. B. 50 dB. C. 70 dB. D. 80 dB. |

Câu hỏi:

Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là

105W/m2.

 Biết cường độ âm chuẩn là

Bạn đang xem: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là Biết cường độ âm chuẩn là Mức cường độ âm tại điểm đó bằng 0 A. 60 dB. B. 50 dB. C. 70 dB. D. 80 dB. |

I0=1012W/m2.

 Mức cường độ âm tại điểm đó bằng 0 

Xem lời giải

Trả lời:

Phương pháp: 

Mức cường độ âm:   

L=10logII0(dB)

Cách giải: 

Mức cường độ âm tại điểm đó bằng:  

L=10logII0=10log1051012=70dB

Chọn C. 

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!