Câu hỏi Trắc nghiệm

Cường độ dòng điện trong mạch là i= 2 căn 2 cos(100 pi t+ pi/ 6) |

Câu hỏi:

Cường độ dòng điện trong mạch là i = 2

2

cos(100

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện trong mạch là i= 2 căn 2 cos(100 pi t+ pi/ 6) |

πt

+

π6

) (A). Vào lúc nào đó cường độ tức thời 2 A thì sau đó 0,03 s cường độ tức thời là:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Cường độ dòng điện trong mạch là i= 2 căn 2 cos(100 pi t+ pi/ 6) (ảnh 1)

Cường độ dòng điện trong mạch là i= 2 căn 2 cos(100 pi t+ pi/ 6) (ảnh 2)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!