Câu hỏi Trắc nghiệm

Cường độ dòng điện trong mạch là i= 2 căn 2 cos(100 pi t+ pi/ 6) |

Câu hỏi:

Cường độ dòng điện trong mạch là i = 2

2

cos(100

Bạn đang xem: Cường độ dòng điện trong mạch là i= 2 căn 2 cos(100 pi t+ pi/ 6) |

πt

+

π6

) (A). Vào lúc nào đó cường độ tức thời 2 A thì sau đó 0,03 s cường độ tức thời là:

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Cường độ dòng điện trong mạch là i= 2 căn 2 cos(100 pi t+ pi/ 6) (ảnh 1)

Cường độ dòng điện trong mạch là i= 2 căn 2 cos(100 pi t+ pi/ 6) (ảnh 2)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!